Expect the gates of mordor to open

Občas se člověk při hledání něčího bugu i zasměje. Opět z vnitřností FFmpegu

Zdroj: ffmpeg/libavcodec/nvenc.c

res = nvenc_print_error(avctx, nv_status, "Failed unlocking bitstream buffer, expect the gates of mordor to open");
funny  code